top of page
Dekovill, dünyanın hızla değişmekte olan şartlarında çağdaş hayatın ihtiyaçlarını karşılayabilecek mekânsal çözümler üretmeyi

Hakkımızda

Dekovill, dünyanın hızla değişmekte olan şartlarında çağdaş hayatın ihtiyaçlarını karşılayabilecek mekânsal çözümler üretmeyi amaçlar. “İyi” tasarımı, analitik ve çok boyutlu bir algının mümkün kıldığı düşüncesi ile her projeyi kendine özgü veri analizleri ile değerlendirir. İşlevsel ve akılcı bir yaklaşımı esas alarak, farklı ölçeklerin bütünü ile parçalarının ortak ve özgün bir tasarım dilinde birleşmesini sağlar.

Ağırlıklı olarak çalışma ve yaşam mekânları üzerinde uzmanlaşan Dekovill, kentsel projelerden mobilya tasarımına kadar geniş bir alanda faaliyet gösterir. Kullandığı malzeme ve teknolojiler sayesinde, mevcut ya da oluşabilecek problemleri doğru çözümler ile aşmayı hedefler. Bu süreçte kompleks işlev, yarattığı profesyonel birlikteliklerle yanıt verir.

Nitelikli bir üretimin, sürecin devamlılığı kadar işverenle etkileşimli bir diyalog sayesinde mümkün olduğuna inanır. Bu yaklaşımı, kullanıcıya kaliteli bir mekân deneyimi sağlamanın en önemli aracı olarak benimser. Enerjisi ile mimarlık ortamına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Dekovill, konsept tasarımdan proje yönetimine kadar tasarlama eyleminin birçok katmanını sizin için gerçeğe dönüştürür.

bottom of page